Den 26 februari var vi iväg och ögonlyste samt röntgade killarna på Husdjurshälsan i Göteborg. Resultatet blev följande…

Magiica´s Asterion – HD: B/C, AD: UA och ögon UA. Så nu är killen tillgänglig för passande tikar vid avelsförfrågan.

Magiica´s Appollon – HD: B/C, AD: UA. Ögon PPM iris-iris lindrig utbredning på höger öga. Tillgänglig för avel på passande tikar.

Förtydligande om PPM
Följande förklaring är taget ur informationen om ögonsjukdomar som ligger på SLK´s hemsida.

Med persisterande pupillmembran “PPM” menas en förändring där ett nätverk av blodkärl som under fosterlivet omger främre delen av den blivande linsen inte avvecklas på normalt sätt. PPM på iris är vanliga och normala i många raser upp till ca sex månaders ålder. Ofta ses de som små vävnadstrådar på iris främre yta. Dessa kan antingen sluta fritt som stumpar i främre ögonkammaren eller mest vanligt gå från en punkt på irisytan till en annan (PPM iris-iris). PPM kan också sträcka sig mellan iris och hornhinnans insida (PPM iris-hornhinna) eller mellan iris och linsens framsida (PPM iris-lins) De senare två fallen motsvaras inte av någon fas under ögats normala utveckling. PPM till hornhinna eller lins anses därför vara mer allvarliga. Alla varianterna av PPM kan markeras som lindriga eller kraftiga på ett ögonlysningsprotokoll. En hund med kraftig PPM eller med PPM som berör hornhinna eller lins bör betraktas som mindre lämplig i avel.

AK:s rekommendation: PPM lindig Ok för avel men möt inte partner med samma diagnos.

En hund med kraftig PPM eller med PPM som berör hornhinna eller lins används ej i avel